Recursos interactivos. Sopa de letras

      Preparar...

Título:

Texto superior:

Texto inferior:

Mensaxe final:

Cor do fondo:

Cor do texto:


Tamaño:

    Completar... 

Caracteres:

Ver enunciado

    Enunciados                                         Palabras

Borrar

Borrar

Borrar

Borrar

Borrar

Borrar

Borrar

Borrar

    Crear...

 


Ver

 

 

 


Listaxe

Esta é unha versión beta, declinamos cualquera responsabilidade por erros de funcionamento.   
Guardar